Ingris: Overgangsperiode registreringsbilder gammel til ny purkedel

Del dette innlegget:

Ny purkedel er snart klar for å overta registreringene fra gammel purkedel, det vil si at dere nå har muligheten til å registrere de aller fleste hendelser i ny purkedel. Rapporter, kolonneoppsett samt noen brukervalg vil fremdeles være i gammel del. For å opprettholde fremgang i utviklingen er det viktig for oss at den nye delen blir benyttet. Vi har derfor satt opp en plan for deaktivering av registreringer i gammel del, det vil si at ved disse datoene som er satt opp fjernes muligheten for å registrere i gammel del og dere må gjøre registreringen i den nye delen. Vi har valgt å gjøre denne overgangen gradvis slik at dere for litt tid til å omstille dere og vi opprettholder kapasiteten ved brukerstøtten slik at vi kan bistå dere best mulig! 

Bilder som fjernes fra gammel del nå før sommeren/ila våre er som følger:

  • 9. Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Brunst», «Drektighet» og «Kasting»
  • 16. Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Puljeflytt», «Ut av pulje», «Hold spekk vekt» og «Kostnader» 
  • 23. Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Aktive purker» og «Dødfødte»
  • 30. Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Innmelding» og «Utmelding»
  • 6. Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Kullutjevning»
  • 13. Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Spedgristap» 
  • 20. Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Individ identitet», «Egne råner» og «Status antall» 

Resterende registreringer er planlagt fjernet ila høsten 2022. 

Ved spørsmål eller innspill ta kontakt med Ingris brukerstøtte: 

Mail: Support@in-gris.no

Kristoffer Øibakken – 45 84 39 84 

Dyre Johan Haug – 97 75 17 25

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.