Nye funksjoner i Ingris purkedel

Del dette innlegget:

I dag, mandag 16. mai, ble det lansert nye funksjoner i ny purkedel i Ingris. Her følger en beskrivelse:

  • Purkeoversikt – Dager/dato, etter mange innspill fra dere brukere har vi nå lagt til muligheten for å vise dager i purkeoversikten

  • Individkort – Antall dager i alder, vises både for purker og merket smågris.
  • Registreringshistorikk – nye søk: Hold, Kasting, Pulje, Brunst og Drektighet
  • Helseregistreringer – på nedtrekklisten for diagnoser og medisin, vil de fem sist brukte valgene komme som forslag øverst på listen.
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.