Laster Arrangementer

Inseminasjonskurs

Inseminasjonskurs

Kurset holdes 19. mars 2020. Påmeldingsfrist 1. mars.

Kurssted er Nortura Forus, Rogaland.

Kurset er et dagskurs der man blant annet lærer om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, bestilling av sæd etc. Det er også demonstrasjon av kjønnsorganenes anatomi og praktiske øvelser på organer.

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  Dette er ifølge: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær. Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen.

 

Program

09:00 – 09:15 Velkommen!

Presentasjonsrunde.

09:15 – 09:45 Purkas normale reproduksjon.
Anatomi, brunstsyklus, eggløsning, spermietransport og befruktning.
Stasjonsveterinær Sølvi Gravem
10:00 – 10:45 Drektighet, reproduksjonsproblemer, hold og fôring
Stasjonsveterinær Sølvi Gravem
11:00 – 11:45 Brunst og brunsttesting. Inseminasjonstidspunkt.
Kunstig inseminering; hygiene og praktisk inseminasjonsteknikk.
Stasjonsveterinær Sølvi Gravem
11:45 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:15 Demonstrasjon av kjønnsorganenes anatomi.
Praktiske øvelser på organer.
Stasjonsveterinær Sølvi Gravem
13:30 – 14:15 Litt om Norsvin SA, avlsarbeidet og sædproduksjon
Kursleder/ fagsjef Målfrid Narum
14:30 – 15:15 Seminprodukter, bestilling og forsendelse av sæd
Regelverk. Kontrakt. Søknad
Målfrid Narum
15:15 – 15:30 Oppsummering og evaluering.
Takk for i dag og vel hjem

 

 

Om kurset:

Kurset er et dagskurs der man blant annet lærer om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, bestilling av sæd etc. Det er også demonstrasjon av kjønnsorganenes anatomi og praktiske øvelser på organer.  Etter kurs hos Norsvin må kursdeltageren selv sørge for å få praktisk opplæring i inseminering av en veterinær. Dette skjer om mulig i egen besetning. Gjennomført praktisk opplæring må attesteres av veterinær på eget skjema (se nedenfor) og sendes til Norsvin. Norsvin videresender dette til Mattilsynet sammen med «Søknad om tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på gris i egen besetning». Etter mottatt tillatelse fra Mattilsynet kan kursdeltageren bestille sæd og starte med inseminering i den aktuelle besetningen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Målfrid Narum tlf. 90914566 eller på epost maalfrid.narum@norsvin.no

 

Påmelding: Gjøres via Min Side:  https://minside.norsvin.no/Event/CourseCatalog Påmelding er bindende.

Pris: Kursprisen er kr 2 400,- for medlemmer og kr 2 900,- for andre. Det gis rabatt også for røkter/ansatte når besetningseier er Norsvin-medlem.

 

Informasjon/skjema om praktisk opplæring:

Informasjon til veterinærer