Gravningen fikk Norsvins utmerkelse

Del dette innlegget:

Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin, delte ut prisen “Norsvins Utmerkelse” til Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen i forrige uke. Prisen deles ut på vegne av styret i Norsvin.

Beate Menes Didriksen, styreleder i Norsvin delte ut prisen “Norsvins Utmerkelse” til Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen i forrige uke. Prisen deles ut på vegne av styret i Norsvin.

Statutt for prisen er som følger: Norsvins Utmerkelse skal tildeles en person eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og innsats for svinenæringen. Dette er noen som har bidratt til å fremme svinenæringen utad eller har bemerket seg positivt enten i eller utenfor næringen.

Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen tildeles prisen for sin enorme innsats for norsk svineavl som eneste avlsbesetning på Z-line, samt at de har stått på for omlegging til SPF. De er dessuten viktige bidragsytere til et aktivt og inkluderende fagmiljø i Buskerud spesielt og Norsvin generelt, med en nøyaktighet og kunnskap som blir satt stor pris på.

Gratulerer så mye til prisvinnerne!

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.