Search

Vi trenger din mening! Innspill til Grytten-rapporten

For ett år siden oppnevnte regjeringen Solberg et ekspertutvalg ledet av Ola H. Grytten. Utvalget har arbeidet med å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket, med lønn for arbeidstakerne.
Del dette innlegget:


For ett år siden oppnevnte regjeringen Solberg et ekspertutvalg ledet av Ola H. Grytten. Utvalget har arbeidet med å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket, med lønn for arbeidstakerne.

I forrige måned var rapporten NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket klar, og den skal nå til høring frem til januar 2023. 

Norsvin vil komme med et innspill til Landbruks- og matdepartementet, med bakgrunn i svineprodusentens ståsted. Her vil vi mene noe om den foreslåtte modifiserte totalkalkylen, hybridmodellen, avkastning på kapital og timetall på et årsverk i jordbruket. Norsvin er også invitert til, og vil delta på, Bondelagets interne innspillsrunde til rapporten, som finner sted tirsdag neste uke (29. november).

Norges Bondelag har en samleside om inntektsutvalget på deres hjemmeside.

Si hva du mener det er viktig at vi har fokus på, for deg som svineprodusent, knyttet til disse innspillene!

Send en e-post til org. sjef gyda.g.toraasen@norsvin.no

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.