Nye Norsvin Delta tar form

Nye Norsvin Delta blir Norsvins største byggeprosjekt noensinne, og vil utvide kapasiteten fra dagens 3000 til 5000 testdyr i året.
Del dette innlegget:

Byggearbeidene på tomta i Løten, Innlandet startet for fullt denne våren, og det har vært full framdrift gjennom sommeren. Nå reiser bygget seg!

Den framtidige råneteststasjonen vil gi nye muligheter for datafangst som vil løfte avlsarbeidet betraktelig. Bygget er planlagt for utstrakt bruk av sensorer for å kunne registrere svingninger i grisens miljø og adferd. Blant annet vil kunstig intelligens som utvikles i forskningsprosjektet PigBrother tas i bruk her for å spore grisen kontinuerlig, basert på data fra overvåkningskameraer. Dette vil gi unike data om dyrets helsetilstand og om hvordan dyret oppfører seg mot sine bingekamerater. Kameraovervåkning av alle de 132 bingene på teststasjonen vil gi en daglig datastrøm på 4TB, som skal prosesseres og kobles mot grisens DNA. Ved å avle på bedre bingeadferd og bedre helse skal svinegenetikken videreutvikles for framtidas behov.

Se status på byggearbeidene per 2. august:

Rånetesten er et viktig ledd i Norsvins avlsprogram; etter fullført test blir de beste rånene valgt ut som avlsdyr, for produksjon av semin til det norske og internasjonale markedet. Av de 5000 rånene som hvert år gjennomgår testopplegget på nye Norsvin Delta, vil det være halvparten av hver rase – Norsvin Landsvin og Duroc.

Selve bygget blir på 4500 kvadratmeter, og det er Fjøssystemer som har tegnet anlegget. Dagens Delta-stasjon skal bygges om til venteavdeling og plass til avlsdyr som skal eksporteres.

Det er et høyteknologisk anlegg som nå reiser seg ved Budorvegen i Løten. Den nye stasjonen gir også en stor helsegevinst med 100 prosent SPF-status. Løten ble valgt som lokasjon pga. lavt smittepress, for å best mulig ivareta den gode norske svinehelsa.

Etter planen skal den nye råneteststasjonen tas i bruk våren/forsommeren 2024.

Introduksjonsvideo om anlegget:
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.