Torunn Aasmundstad blir ny Avlssjef

Global produktspesialist Torunn Aasmundstad i semin- og eksportavdelingen blir ny alvssjef i Norsvin. Hun har ingen direkte programerklæring, men røper at avlsteamet i selskapet bedriver scenariotenkning når avlsmålet utvikles. De har sett for seg hvordan svineproduksjonen blir i framtida.
Del dette innlegget:

Skrevet av: Tom Erik Holmlund/Fagbladet Svin.

Aasmundstad overtar etter Erling Sehested som går av med pensjon. Hun har vært ansatt i Norsvin siden 2007. Nå blir hun leder for selskapets viktige avlsavdeling, hun tiltrer stillingen 1. juni.

Mjølkebruk i Kvikne

Torunn Aasmundstad er 48 år og født og oppvokst i Kvikne i Gudbrandsdalen, på et mjølkebruk. Etter å ha levert hovedoppgaven på Ås i 1999 startet Aasmundstad i Aqua Gen, med avlsarbeid på laks og regnbueørret. Hun jobbet der i syv år. Aqua Gen hadde et fagsamarbeid med Norsvin, og hun hadde derfor Norsvin-senteret som arbeidssted fra 2001.

– Jeg har ingen programerklæring som ny avlssjef. Det synes jeg det er for tidlig å ha. Jeg overtar et fantastisk lag, og jeg har enorm respekt for avlsavdelingen, forskerne og den fantastiske jobben som Erling har gjort, sier Aasmundstad.

Den vordende pensjonisten Sehested har jobbet som avlsforsker i Norsvin fra 1990. Han ble avlssjef i 2013. I Norsvin var Sehested blant annet sentral i arbeidet med å bygge opp et helt nytt avlsopplegg, hvor blant annet BLUP-metoden ble tatt i bruk. En statistisk metode som fremdeles brukes til å beregne avlsverdier. Som avlssjef var han også med å iverksette genomisk BLUP (GBLUP) i 2013. Begge deler har nærmest vært et paradigmeskifte i avlsarbeidet.

Ingen revolusjon

Aasmundstad forklarer at det ofte er rammebetingelsene som påvirker utvikling innen avl. Derfor ser hun ikke for seg en revolusjon når hun tar over. Men kanskje det blir å bøye litt her og der.

– Skulle jeg plukke ut en ting som jeg ønsker, så er det å være mer synlig overfor avlsbesetningene. Opp mot bonden. Samtidig må vi som en del av samarbeidet med Topigs Norsvin også sørge for å være sterkt tilstede i det internasjonale markedet i samarbeid med alvsteamet i Nederland, sier Aasmundstad.

I Norge har avlsavdelingen ansvaret for utviklingen av norsk landsvin og duroc, og i Nederland har avlsavdelingen ansvaret for Topigs Norsvin Z-line og TN Tempo.

– Det er ikke lenger slik at det er avlsrådet og avlsavdelingen i Norge som bestemmer avlsmålet. Det skjer i samarbeid med Topigs Norsvin og i takt med etterspørselen i verdensmarkedene, sier Aasmundstad.

Ser i krystallkula

Hun røper at de som driver avlsarbeidet i Norsvin og Togpigs Norsvin bedriver scenariotenkning. Der ser de i krystallkula og forsøker å tenke seg hvordan svineproduksjon ser ut om 10-15 år.  

– Internasjonalt tror vi på større og færre enheter, mer fokus fra forbruker på velferd og etikk, dyrere fôr, høyrere slaktevekter, større smittepress og begrensning i tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Da må vi f.eks. avle for at det er bedre å passe 1000 purker enn å passe 30.000 smågris. Vi må derfor utvikle ei mor som avvenner egne unger, sier Aasmundstad.

Norsvin har ifølge den kommende avlssjefen lenge tenkt kvalitet framfor kvantitet. Som et eksempel peker hun på at det ikke ensidig har blitt avlet for økt antall fødte, men også for økt overlevelse og bedre morsegenskaper.

– Dette tror jeg er en retning som står seg i det lange løp. Så håper jeg at forskerne får etablert gode verktøy for å registrere adferd. Det jobbes intensivt med dette i Norsvins FoU-avdeling, og vi ønsker på sikt å få adferdsegenskaper inn i avlsmålet. Vi skal ikke ha smalere avlsmål i framtida. Heller noe bredere, og en bedre oversikt over de ulike egenskapene, sier hun.

Har doktorgrad

Aasmundstad har en master i husdyrfag fra NMBU og tok doktorgrad i 2014 som ansatt i Norsvin på temaet «optimal seleksjon for holdbarhet og funksjonalitet hos gris», med professor Odd Vangen som veileder.

– Doktorgradsarbeidet gikk på avl for funksjonelt eksteriør og holdbarhet for norsk landsvin, forklarer hun.

Siden har hun jobbet som forsker og breeding program manager. De siste årene har hun hatt stillingen som global produktspesialist i Norsvins semin- og eksportavdeling. Her har hun arbeidet med eksport av råner, besøk av internasjonale kunder, markedsføring og foredrag. Aasmundstad sier at hun gleder seg veldig til å komme tilbake til avlsavdelingen og samarbeide med alle de dyktige svineavlerne i Norge og i Topigs Norsvin-systemet.

– Jeg er stolt over tilliten jeg har fått fra ledelsen til å bidra i retningen på avlsarbeidet i Norsvin og Topigs Norsvin. 20 prosent av slaktegrisen i verden har genetikk fra disse selskapene. Det vi gjør får store ringvirkninger, sier Aasmundstad.

Se også: 60 år med avl på norsk landsvin

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.