Egeland valgt til ny styreleder i Norsvin SA

Del dette innlegget:

Mandag og tirsdag denne uke uka ble Norsvin SA sitt årsmøte arrangert på Hamar. Under finner du en oversikt over valgresultatet, samt styrets beretning og regnskap 2021.

Per Inge Egeland ble valgt inn som styreleder.

Norsvin sitt styre for kommende periode består av disse personene; som styreleder ble Per Inge Egeland, fra Rogaland valgt. Egeland har sittet som nestleder i styret det siste året. Geir Brede, fra Trøndelag, ble valgt til ny nestleder. Harald Bøhnsdalen, Akershus ble gjenvalgt i styret for 2 år. Som ny inn i styret ble Øyvor Åsbakk, Nordland valgt. Maria Østerås, Hedmark var ikke på valg.

Som årsmøtets ordfører ble Bente Børsheim fra Nordland gjenvalgt.  Einar Myki, Innlandet, ble gjenvalgt som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret ble følgende valgt: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Kari Molle Bråten, Østfold og Per Inge Midtbø, Sogn og fjordane, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Styrets beretning og regnskap 2021 kan du laste ned ved å klikke her:

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.