Et vellykket år for Topigs Norsvin: Omsetningen økte med nesten 10%

Del dette innlegget:

Etter rekordåret 2020 ble 2021 igjen et vellykket år for Topigs Norsvin. Omsetningen økte med nesten 10 % til € 209 millioner.  Årsresultatet ble på € 8,9 og selskapets netto kontantstrøm steg kraftig til € 9,2 millioner i 2021 – seks ganger høyere enn i 2020.

Med disse resultatene er det rom for å gjøre betydelige investeringer i økt avlsframgang samt raskere distribusjon ut til kundene våre. Et godt eksempel på slik fremgang er den nye avlsbesetningen Innova Canada, som vil bli operativ senere i år.

Administrerende direktør Villaume Kal: «Vi har oppnådd gode resultater, takket være alle i Topigs Norsvin-teamet. Selv om alle opplevde virkningen av COVID-19, akkurat som i 2020, jobbet vi godt under utfordrende omstendigheter for å tilpasse oss endrede markedsforhold. Jeg setter stor pris på de ansattes innsats.”

Veksten i salget av livdyr og sæd fortsatte med uforminsket styrke i 2021. Salget av TN70-purka steg med en tosifret andel på verdensbasis. Blant far-rasene gikk salget av TN Tempo bedre enn forventet. I USA og flere andre land ble TN Duroc tatt svært godt imot.

Mark Tijssen, styreleder i Topigs Norsvin: «Genetikken vår er svært ettertraktet. Som en organisasjon eid av grisebønder, gjør vi noen valg når det kommer til avl som møter kravene fra både marked og samfunn. Det resulterer i forbedret velferd for grisen, høyere fortjeneste for svineprodusentene og fornøyde kunder».

Olav Eik-Nes, adm dir i Norsvin er svært godt fornøyd med veksten og utviklingen i selskapet. Økte markedsandeler viser at vi har et ettertraktet og konkurransedyktig svinegenetikk i det globale markedet.  


Om Topigs Norsvin: I 2014 fusjonerte Norsvin sin internasjonale virksomhet Norsvin International med nederlandske Topigs, og dannet selskapet Topigs Norsvin. Selskapet er i dag ett av verdens største innen svinegenetikk, og selger sine produkter i mer enn 50 land. Dette betyr at det i dag slaktes langt flere griser med norsvin–gener utenfor Norges grenser enn her hjemme. Topigs Norsvin er representert i 55 land, og har mer enn 700 ansatte over hele verden.  

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.