Ny åpningstid for vakttelefon

Del dette innlegget:

Fra 1.juli vil Norsvin ikke lenger ha bemannet vakttelefon for semindistribusjon på lørdager og søndager.

Det har vært gjort en del endringer i distribusjonen de siste årene og vi har erfaring med at det er svært få henvendelser på vakttelefon på helg. Vi vurderer derfor at det ikke er behov for å bemanne vakttelefon på helg.

Fra 1.juli 2022 vil vi derfor kun ha vakttelefon bemannet mellom kl. 08:00 og 15:30 mandag til fredag. Telefonnummeret er fortsatt 908 52 120.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.