Økning av engrosprisene for svinekjøtt

Del dette innlegget:

Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldende fra mandag 28. februar

Med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsøkningen i landbruket har avtalepartene og Omsetningsrådet gitt Nortura muligheten til å fastsette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022. Som følge av dette vil engrosprisen for svinekjøtt øke med kr 2,- per kilo.  

Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Denne økningen er avgjørende viktig for å møte den store kostnadsøkningen som svinenæringen har fått de siste månedene. Norsvin er svært tilfreds med denne utviklingen og retter en stor takk til avtalepartene og ikke minst Nortura for å få dette på plass.   

 Nortura opplyser på sin hjemmeside at de vil gjennomføre en gradvis opptrapping i avregningsprisen fra 7. februar. 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.