Prisøkning på sæd fra 01.07.2022

Del dette innlegget:

Norsvins styre har vedtatt prisøkning på sæd fra 1. juli. Prisøkningen er 40 kr pr. dose avlssæd og 10 kr pr. dose for blandet sæd. Bakgrunn for prisøkningen er unormale kostnadsøkninger, i hovedsak for strøm, drivstoff og fôr, samt reduserte eksportinntekter. Det er spesielt bortfall av eksport til Russland som medfører at eksportinntektene i 2022 er redusert i forhold til budsjettet.   

Prisøkningen på sæd fra 1. juli, inkludert økningen for avlssæd til rekruttering, utgjør totalt ca. 4 øre pr. kg kjøtt for en kombinertprodusent. Beregnet pr. smågris utgjør prisøkningen på sæddosene ca. kr 3,50 inkludert økt kostnad til avlssæd (rekruttering).   

De nye prisene finner du her.

Lavest pris pr dose oppnås ved forhåndsbestilling (dvs innen klokken 10.00 siste produksjonsdag før levering til kunde) og ved å være medlem i Norsvin.  Senere bestilling fører til økte produksjons- og distribusjonskostnader, og derfor høyere pris for kunden. Nettbestilling via Min Side gir mest effektiv ordrebehandling for Norsvin og derfor lavest ekspedisjonsgebyr for kunden. Ta kontakt med Norsvin på norsvin@norsvin.no eller tlf 62510100 dersom du trenger hjelp til å komme i gang med bestilling av semin på nett.    

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.