Svindyr symbolpolitikk

"Teknologiskepsis koster Norge milliarder av kroner. Nå kan det bli enda verre". Det skriver Sigrid Bratlie i denne kronikken, publisert på NRK Ytring.
Del dette innlegget:

Bratlie er medlem av Genteknologiutvalget (NOU) og medlem i forskningskonsortiet GENEinnovate. Hun er også prosjektleder for bioteknologi i NCE Heidner Biocluster.


Norge har ingen såkalte genmodifiserte produkter (GMO) i mat og fôr. Bra tenker du? Tenk en gang til. 

Alle ledende fagmyndigheter i Norge og ellers i verden sier at risikovurderte GMO-produkter er like trygge og etisk forsvarlige som andre produkter. Likevel betaler samfunnet milliarder av kroner hvert år for å holde matsystemene frie for GMO. Som kartlagt i Genteknologiutvalgets NOU koster GMO-fritt fôr oppdrettsnæringa opp mot 2 milliarder ekstra i året. 

For landbruket er summen rundt 300 millioner, sterkt subsidiert med offentlige midler og opprettholdt av en politisk forbudslinje. 

Dette er svindyr symbolpolitikk uten reell gevinst.

“Avlsselskapene står i fare for å stå igjen på perrongen når internasjonale innovatører nå suser av gårde på CRISPR-toget”.

Dagens pris kan likevel bli småpenger sammenlignet med hva den restriktive GMO-politikken vil koste i møte med nye genredigeringsteknologier som CRISPR. 

Disse kan gjøre det raskere, enklere og tryggere å utvikle dyr og planter med bedre helse, velferd, klimaresistens, næringsinnhold og andre egenskaper som er bra for både bonde, dyr og samfunn. 

Norge har en stolt avlstradisjon med sunne, friske og produktive husdyr. Avlsselskapene står i fare for å stå igjen på perrongen når internasjonale innovatører nå suser av gårde på CRISPR-toget.

Etter norsk og europeisk lov regnes genredigerte produkter som GMO, selv om de i praksis er like som konvensjonelle produkter. Det betyr at de økonomiske kostnadene knyttet til godkjenning og produksjon av slike produkter vil være uoverstigelige. 

I tillegg vil de fleste norske produsenter være skeptiske til å sende produkter på markedet som må merkes som GMO, siden forbrukerne i flere tiår er blitt fortalt at de bør frykte disse tre bokstavene. 

I de fleste land utenfor Europa klassifiseres derimot ikke genredigering som GMO, og da blir innovasjonstakten og markedsaksepten mye høyere. Dette er skjev konkurranse i Norges disfavør. 

Er dette et fjernt fremtidsscenario? Nei. For Norsvin, som utvikler norsk svinegenetikk for et globalt marked, skjer dette allerede nå. Deres største konkurrent utvikler svin som er resistente mot sykdommen PRRS – en av de største utfordringene for den globale svinenæringa i dag. 

Kina satser staten tungt på utvikling av svin som er resistent mot afrikansk svinepest, en smittesykdom som på ett år førte til et økonomisk tap på 0,78 % av Kinas BNP og som raskt sprer seg over hele verden.

Den nasjonale stoltheten Norsk Rødt Fe (NRF) kan også bli historie dersom ikke avlsselskapet Geno kan ta i bruk genredigering. Graminor, som utvikler nye plantesorter for norske forhold, ønsker tilgang til CRISPR for å utvikle en tørråte-resistent potet. 

Den vil både forbrukere og potetbønder ha. Ikke så rart når det bidrar til å spare miljøet for sprøyting og norske bønder for opptil 120 millioner kroner i året. Men dersom det blir klassifisert som GMO, er det ikke aktuelt for Graminor fordi det blir for dyrt. 

Da vil det kanskje bli en av de internasjonale utviklerne som leverer genredigerte, tørråte-resistente potetsorter til norske åkre om ikke lenge?

Men de som kanskje er aller mest utsatt, er en av Norges viktigste næringer: lakseoppdrett. Og ironisk nok kan det være norsk forskning som bidrar til å svekke konkurransekraften. Banebrytende CRISPR-forskere ved Havforskningsinstituttet har utviklet en genredigert steril laks som ikke kan krysse seg med villaksen hvis den rømmer. 

Dette kan løse ett av de viktigste bærekraftsproblemene til næringa. Denne genredigerte laksen har det dessuten like bra som annen laks, til forskjell fra steril laks utviklet med tidligere metoder, og vil høyst sannsynlig bli svært etterspurt av næringa.

Fordi denne forskningen er finansiert med offentlige midler og forskerne ved Havforskningsinstituttet tar samfunnsansvar på alvor, er funnene både publisert åpent tilgjengelig og ikke patentert. Men så lenge genredigert laks blir klassifisert som GMO i Norge og Europa, vil nok aktører i andre land være først på ballen. 

Bli derfor ikke overrasket dersom internasjonale laksegenetikkselskaper snart kommer med en steril laks – basert på norsk forskning – som setter norske selskaper under press. 

Og enda verre blir det dersom noen finner ut hvorfor Stillehavslaksen er resistent mot lakselus og klarer å kopiere genetikken over til Atlanterhavslaksen. Dette er et av de heteste forskningsområdene på CRISPR-feltet i dag, både i Norge og internasjonalt.

“Signaler tyder på at også EU nå vil gå i en mer liberal retning. Det som kreves er politisk mot og handlekraft”. 

Norske og europeiske aktører står altså i fare for å tape fordi deres egne politikere spenner bein på dem. Men dette handler ikke bare om næringsinteresser, men også om å ta den vitenskapelige konsensusen på alvor. I Genteknologiutvalgets NOU, lagt frem 6. juni, anbefaler flertallet en rekke regelverksendringer for å tilrettelegge for trygg og bærekraftig bruk av genteknologi. 

Signaler tyder på at også EU nå vil gå i en mer liberal retning. Det som kreves er politisk mot og handlekraft. 

Det vil være mye bedre å svelge en genmodifisert kamel nå enn å vente til norske aktører er utradert.

Se også: Svindyr symbolpolitikk (NRK Ytring)

Hovedbilde: Sigrid Bratlie (Foto: NCE Heidner Biocluster)

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.