Ta opp driftsstatus ved nyttår

Del dette innlegget:

Skal du få en oversikt over det økonomiske resultatet i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår.

Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier. Verdiene er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner i slakteriene. Leser du videre vil du finne de anbefalte verdiene pr. 31.12.2021
Et hjelpeskjema i excel til statusopptegnelsen finner du her: Hjelpeskjema – Statusverdier 

For de som er med på hele smågris- og slaktegrisdelen av Ingris, vil det være relativt enkelt å finne verdien i status. Disse delene av Ingris vil også kreve eksakt status når det gjelder antall dyr og vekter. I tabellen nedenfor finnes Norsvins anbefalte verdier for 31.12.21, når verdien for besetningen skal regnes ut. Verdiene for drektighetsdager, liv- og levendevekt ligger som faste verdier i Ingris, og benyttes her til å beregne hva som faktisk er produsert i perioden. I forhold til de tallene som ligger faste i Ingris har vi valgt å justere verdiene. 

Prinsippet bak Norsvins statusvurderinger er reell verdi for små- og slaktegris, og en avveining mellom slakte- og avlsverdi for purker, råner og ubedekte ungpurker. I den oppgitte verdien for avlspurker og bedekte ungpurker, inngår ikke verdien på drektighet, siden denne beregnes separat ut i fra antall drektighetsdager.

Dyregruppe/verdienhetKr, per 31.12.21
Drektighetsdag60
Verdi per liv, spe-, små- & slaktegris 610
Verdi per kg levendevekt for spe-, små- & slaktegris 16
Råner3030
Avlspurke3960
Bedekt ungpurke 4710
Ubedekt ungpurke 4270

*Ut fra tabellen vil en slaktegris på 120 kg være verdt (kr 610 + 120 kg*16 kr/kg) = kr 2530  

For de som ikke er med på hele Ingris har vi laget et hjelpeskjema ved statusopptegnelse. Som du ser, er det her mer detaljert inndeling etter vekt for smågris og slaktegris enn hva som benyttes i skatteregnskapet.  

Et driftsregnskap gir deg altså oversikt over resultatet fra hele garden, med mulighet for oppspalting på de forskjellige driftsgrenene. Er du kombinertprodusent og ønsker å dele lønnsomhetsvurderingene i svineproduksjonen opp i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon, vil du ofte få et problem med driftsgreinsanalysa. Her måtte du evt. «selge» smågris til slaktegrisproduksjonen og fordele fôret mellom dyra. En slik fordeling gjøres enklest via Ingris. 

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.